คำถามที่พบบ่อย


Q : Bunka Thailand คือใคร?
A : Bunka Thailand เป็นสำนักงานในต่างประเทศของ Bunka Gakuen ซึ่งจะให้บริการและช่วยเหลือตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนไปจนกระทั่งถึงหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว หน้าที่ต่าง ๆ ของสำนักงานมีดังต่อไปนี้

  • คำปรึกษาในการเข้าเรียน
  • การรับและส่งใบสมัคร
  • มีการสอบเข้าเพื่อการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
  • การจัดการทำเรื่องขอให้โรงเรียนเป็นผู้ค้ำประกัน
  • แนะนำในการทำเรื่องขอใบรับรองสิทธิการพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น
  • จัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นก่อนเริ่มเรียน
  • จัดการอบรมก่อนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
  • นำนักเรียนสู่ประเทศญี่ปุ่น
  • รายงานชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในระหว่างการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
  • ตามดูแลหลังจากนักเรียนจบการศึกษาแล้ว

Q : จะติดต่อ Bunka Thailand ได้ทางไหนบ้าง
A : เรามีช่องทางติดต่อหลากหลายช่องทางได้แก่


Q : เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนมีอะไรบ้าง?
A : คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า เอกสารสำหรับสมัครเรียน


Q : ค่าเล่าเรียนประมาณเท่าไร?
A : คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า ค่าเล่าเรียนเบื้องต้น