สถาบันภาษาบุนกะ

“ข้อความจากผู้อำนวยการสถาบัน”

ผู้อำนวยการสถาบัน
คาซึโอะ ฟุระยะ
FURUYA Kazuo

มารวมกันเถอะ ! พลเมืองโลก

พวกเราซึ่งอาศัยอยู่บนดวงดาวแห่งนี้ทุกๆคน คือ “พลเมืองโลก” สิ่งสำคัญ 3 ประการสำหรับพลเมืองโลกมีดังนี้ ประการแรก คือ ดูแลรักษาชีวิตอันมีค่าซึ่งไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ ประการที่สอง คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติ และประการที่สาม คือ ฝึกฝนความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันอย่างไร้พรมแดน ข้าพเจ้าได้ค้นหาว่าภาษาญี่ปุ่นที่เข้าถึงจิตใจคนนั้นเป็นเช่นไรตลอดระยะเวลา 41 ปีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกาศข่าวของ NHK โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักเรียนต่างชาติทุกๆท่านที่เดินทางจากต่างประเทศมาที่ประเทศญี่ปุ่นและพยายามศึกษาภาษาญี่ปุ่นทางโทรทัศน์และทางวิทยุ ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าข้าพเจ้าได้ใช้คำพูดที่เป็นแบบอย่างที่ดีพอสำหรับพวกเขาหรือไม่
สถาบันภาษาบุงกะตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองนานาชาติ อีกทั้งยังมีความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในการศึกษาในต่างประเทศได้อย่างสบายใจ เช่น ระบบครูประจำชั้นซึ่งเป็นครูผู้สอนประจำของโรงเรียน, ตำราเรียนและอุปกรณ์การสอนที่พัฒนาขึ้นมาเอง, การให้การแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตโดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มาก, อาคารที่พักสำหรับนักเรียนที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน เป็นต้น ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต่างชาติทุกท่านจะมีความรู้ความสามารถในฐานะ “พลเมืองโลก” และเจิดจรัสอยู่บนเวทีโลกต่อไป

 

สถานศึกษาชั้นเลิศของการสร้างพลังสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

 

สถาบันภาษาญี่ปุ่น BIL เสนอคอร์สเรียน 3 คอร์สด้วยกัน

1. คอร์สภาษาญี่ปุ่น 2. คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเป็นผู้สอน 3. คอร์สการแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีคุณภาพสูงทั้ง 3 คอร์ส นอกจากนั้นยังเสนอทางเลือกที่หลากหลายของหลักสูตรและกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเป้าหมายของภาษาและวัฒนธรรมที่ได้จากความคิดเห็นของสมาชิกเจ้าของประเทศ กิจกรรมเหล่านี้รวมไปถึงการไปทัศนศึกษา การแนะนำและให้คำปรึกษานักเรียน แคมป์นานาชาติกระชับมิตร และ Bunkasai B.I.L. คือสถาบันภาษาสำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ความสำเร็จของB.I.L. คือมีจำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากเราสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปริญญาโท วิทยาลัยวิชาชีพ รวมถึงผู้ที่สามารถเข้าทำงานในองค์การธุรกิจระดับโลก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากB.I.L. จะได้เข้าร่วมอยู่ในสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งเป็นส่วนที่มีการเสนอความคิดเห็นในกลุ่มเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อโลกของศตวรรษที่ 21ที่มีการขยายต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมโยง BIL เข้ากับสถาบันในเครือ

Bunka Gakuen จะรวมถึง Bunka Gakuen University, Bunka Fashion Graduate University, Bunka Fashion College, ซึ่งเป็นสถาบันที่เสนอโปรแกรมที่หลากหลายในด้านของแฟชั่น นอกจากนี้Bunka Gakuen ยังมีโรงเรียนในเครืออีกหลายแห่ง อาทิ :- Bunka Fashion Graduate University; B.G.U; Sumire Kindergarten; และ B.G.U. Kindergarten จำนวนนักเรียนมากกว่า 260,000คนที่สำเร็จการศึกษาจากBunka Gakuenไปแล้วได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพในด้านแฟชั่น และธุรกิจนานาชาติ มีนักเรียนต่างชาติสำเร็จการศึกษาจากBunka Gakuen มาแล้วมากกว่า 5,000คน เราจึงมีความชำนาญและเข้าใจความต้องการของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี ปัจจุบันเรามีนักเรียนต่างชาติถึง 1,000 คนที่เรียนร่วมกันกับนักเรียนญี่ปุ่นอีกกว่า 8,000คน

จุดเด่นของ B.I.L.

การเรียนภาษาญี่ปุ่นของ B.I.L.นั้น เราได้สร้างหลักสูตรโดยเน้นไปที่ตำราเรียนที่มีลักษณะเฉพาะและจัดชั้นเรียนโดยการแบ่งระดับอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาญี่ปุ่นจะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำชั้นและให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวอีกด้วยนอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเป็นผู้ดูแลหอพักนักเรียนโดยตรง จึงทำให้การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างสะดวกสบาย