หอพักนักศึกษา

หอพักสำหรับนักศึกษาที่บริหารงานโดยสถาบัน

หอพักนักศึกษาของสถาบันเป็นหอพักที่คำนึกถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายของนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนกับสถาบันบุนกะ ดังนั้นทุกห้องจะพร้อมสรรพไปด้วยอุปกรณ์จำเป็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะ, เก้าอี้, เตียง, ตู้เก็บของ ฯลฯ และทุกหอพักยังมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเป็นที่สังสรรค์พบปะพูดคุยหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันกับเพื่อน ๆ อีกด้วย

นอกจากนั้นทุกหอพักจะมีอาจารย์คอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดเวลา จึงทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันทีเมื่อต้องการ

หอพักทั้ง 4 ประกอบด้วย

  1. หอพักฟูจู (Fushu International Student House)
  2. หอพักฮัทสึได (Hatsudai International Student House)
  3. หอพักซึกินามิ (Suginami International Student House)
  4. หอพักโคไดระ (Kodaira International Student House)

การจองหอพักนักศึกษา

  • การยื่นเอกสารจองห้องในหอพักจะทำการยื่นพร้อมกับใบสมัครเรียน
  • ผู้จองจะต้องเลือกห้องพัก 2 ตัวเลือก ในกรณีที่ห้องพักตัวเลือกที่ 1 ไม่ว่างจะได้ห้องพักตัวเลือกที่ 2
  • นักศึกษาเดือนเมษายนเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน, นักศึกษาเดือนตุลาคมเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ค่าใช้จ่ายในการพักหอพักนักเรียน