ค่าเล่าเรียนเบื้องต้น

ค่าเล่าเรียนของแต่ละสถาบันและแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันไป ในหน้านี้เราได้รวบรวมค่าเรียนเบื้องต้นของแต่ละสาขา เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถคำนวณและรู้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการไปเรียนแต่ละสาขาได้


สถาบันภาษาบุนกะ

Bunka Institute of Language (B.I.L)

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (1 ปี) : 977,400 เยน
  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (1.5 ปี) : 1,406,100 เยน
  • หลักสูตรอบรมเพื่อการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น : 1,027,400 เยน
  • หลักสูตรภาษาเพื่อธุรกิจ : 1,834,800 เยน

วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ

Bunka Fashion College (B.F.C)

  • ค่าเล่าเรียนสำหรับ 1 ปี : 1,264,500 – 1,364,500 เยน (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน)

มหาวิทยาลัยบุนกะ

Bunka Gakuen University (B.G.U)

  • ค่าเล่าเรียน : **กำลังปรับปรุงข้อมูล**

บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ

Bunka Fashion Graduate University(B.F.G.U)

  • ค่าเล่าเรียนปีที่ 1 : 1,490,000 – 1,650,000 เยน (ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน)
  • ค่าเล่าเรียนปีที่ 2 : 1,150,000 เยน
  • ค่าเล่าเรียนรวมตลอดหลักสูตร : 2,800,000 เยน (ประมาณ)

หมายเหตุ: ค่าเล่าเรียนที่ปรากฏในหน้านี่ยังไม่รวม ค่าหอพักนักศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอื่น ๆ